Tin tức - Sự kiện

Lý luận lạc giọng phê bình (3)

 Tình hình lý luận phê bình văn học ở nước ta đang dừng lại ở dăm bài điểm sách và cãi vã vặt vãnh trên mặt báo. Bên cạnh sự nhầm lẫn của vài người có học hàm, học vị cứ tưởng công việc phê bình cũng đơn giản như đứng lớp dạy dỗ cho học trò, thì một đội ngũ phê bình trẻ vẫn chưa thấy xuất hiện, nên không tránh khỏi thảm cảnh mấy ý kiến già nua và cũ kỹ nói đi nói lại hết năm này qua năm khác, ở đây không thể không đặt ra vai trò của Hội Nhà văn VN. Bằng sự thẳng thắn tương đối và thái độ cầu thị cũng tương đối, Chủ tịch Hội - Hữu Thỉnh khẳng định lại một điều mà công chúng văn học không khó khăn gì để nhận ra: "Nhiều vấn đề lý luận chưa được tổng kết nghiêm túc, còn tồn nghi nhiều ngộ nhận. Cách phê bình đơn giản hóa, xã hội học cố chấp bị phê phán. Các phương pháp phê bình văn bản, so sánh, tiếp nhận, trực giác, phán đoán đuợc vận dụng, mở ra nhiều kênh tiếp cận tác phẩm. Nhiều dạng thức phê bình được sử dụng trên báo chí. Nhiều nhà sáng tác tham gia trận địa phê bình văn học phát huy ưu thế cảm nhận tinh tế, đi sâu vào những thao tác nghề nghiệp, làm phong phú giọng điệu của phê bình văn học. Tuy vậy, tầm bao quát của phê bình còn rất hẹp. Nhiều tác phẩm bị bỏ qua, nhiều tìm kiếm nghệ thuật bị quên lãng oan uổng. Tình trạng trung bình, lăng nhăng là căn bệnh trầm kha nhất của văn học ta hiện nay không được phê phán đến nơi đến chốn. Chất lý luận trong không ít bài phê bình bị hạn chế. Văn hóa phê bình, văn hóa tranh luận chưa được tôn trọng, gây nên những tổn thương không đáng có giữa nhũng người đồng nghiệp. Việc xây dựng một phong cách học thuật văn minh trên cơ sở của lòng tự trọng và trọng thị người khác còn không ít việc phải bàn! 

Video giới thiệu công ty

Ý kiến khách hàng

Bình luận về tour

  • Hellen
    the tour gave me a great chance to admire the stunning beauty of the bay and to know more about ...
  • Mark
    it is wonderful to make a trip like that. i am impressed with how beautiful the bay is and how nice ...
  • Anie
    your tour is really nice and well-organized. Thanks a lot for helping me have a memorable ...
T_ON_TOP