Hỏi tour

Du thuyền Ginger 2 ngày | 1 đêm

Thông tin về tour
Tên tour:
Số lượng ngày:
2 Ngày / 1 Đêm
Thời gian đi *
Số lượng:
Người lớn(*)
> 2 tuổi < 9
dưới 2 tuổi
Loại phòng
Điền số lượng và loại phòng mình muốn*
 Single
 Double
 Twin
 Triple
Phòng không hút thuốc(s) Phòng có hút thuốc(s)
Yêu cầu thêm
Thông tin khách hàng
Họ và Tên *
Email *
Số điện thoại*
Quốc tịch *
Thành phố / Tỉnh
Mã chống spam *

Video giới thiệu công ty

Ý kiến khách hàng

Bình luận về tour

  • Hellen
    the tour gave me a great chance to admire the stunning beauty of the bay and to know more about ...
  • Mark
    it is wonderful to make a trip like that. i am impressed with how beautiful the bay is and how nice ...
  • Anie
    your tour is really nice and well-organized. Thanks a lot for helping me have a memorable ...
T_ON_TOP